Tusen tack för detta läsår!

 

Hej alla elever och vårdnadshavare i år 5-6!

Till alla elever i år 5-6:
Hoppas att ni njuter av sommarlovet och att ni passar på att njuta, sova, vara ute och röra på er, bada och läsa förstås.
Det är så tomt i skolan utan ER!!!!
Vi vill passa på att önska er i år 6 och er som slutar nu i år 5, ett stort lycka till i framtiden. Vår förhoppning är förstås att ni vill komma och hälsa på oss när det passar er.

Till alla vårdnadshavare:
Vi vill passa på att tacka er alla för ett härligt läsår och för ett gott samarbete under året. Tillsammans har vi skapat ett givande och utvecklande läsår för era barn och våra elever. Bildresultat för sommar

Bamsekram från oss:
Martina, Kicki, Michelle, Jenny och Sara

 

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Skolavslutningen 11/6

Välkomna på skolavslutning för Grillbyskolan

Tid: Måndag 11/6

Eleverna samlas kl. 17.30  i respektive klassrum, ni som vårdnadshavare får gärna vara med (i mån av plats).

Gemensamt program börjar kl. 18.00 på trappan vid gamla huset.

Efter det samlas hela klassen i Kråkan för en klassbild och därefter intas egen medhavd picknick.

Program och låttexter hittar ni längre ner i detta inlägg.

Tack för det här läsåret!

Med vänliga hälsningar, Frida Johansson

Du gamla du fria

Grillbyskolans skolavslutning den 11 juni


Prenumerera på nya blogginlägg

Personuppgifter i skolan enligt nya lagen (GPDR)

GPDR
Så hanterar vi personuppgifter i förskola och skola
Sverige tillsammans med resten av EU har fått en ny lagstiftning som kallas GDPR eller dataskyddsförordningen. Vi är skyldiga att informera om hur vi hanterar dina och ditt barns personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är allt som kan identifiera en enskild person. Till exempel namn, bild eller personnummer. Alla som finns i våra förskolor och skolor ombeds att lämna personuppgifter till oss. Det kan ske på olika sätt: digitalt, på papper eller muntligen. Särskilt vid terminsstarter hämtar vi in mycket personuppgifter.

Grundläggande regler
När vi ber dig att lämna dina eller ditt barns personuppgifter till oss, ska vi informera dig om syftet med inhämtningen. Vi får inte samla in mer information än vad vi behöver i sammanhanget. Vi får inte heller använda de insamlade personuppgifterna till något annat utan att informera dig. Vi får inte spara på uppgifter längre än vad som krävs enligt lagar och regler.

Laglig grund för hantering
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar.
Det finns flera lagliga grunder som reglerar personuppgiftshantering. Vanligast i utbildningssammanhang är de lagliga grunder som kallas myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse.
Det handlar om att vi behöver hantera personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som myndighet. Exempelvis att erbjuda förskola och grundskola, betygsätta elever, utföra skolpliktsbevakning, skicka barnomsorgsfakturor, anta och placera studerande på utbildningar.
Även då vi hämtar in kontaktuppgifter till barns och elevers anhöriga gör vi det för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, nämligen att se till att barnen och eleverna är trygga i våra verksamheter och att vi kan nå anhöriga om något skulle inträffa.

Samtycke till viss behandling
I vissa fall ber vi om personuppgifter som inte är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra plikter som myndighet. Det kan till exempel vara då vi vill fotografera barn för att visa upp våra verksamheter för allmänheten. I alla sådana fall ber vi om ditt samtycke till att vi får hantera dina eller ditt barns personuppgifter. Är barnet eller eleven under 16 år ber vi alltid om vårdnadshavares skriftliga samtycke.
Samtycke är en laglig grund för att hantera personuppgifter. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när du vill, och vi ska då ta bort personuppgifterna. Om du vill dra tillbaka ett samtycke kan du ta kontakt med den enhet där du lämnade in samtycket. Vet du inte vilken enhet det var, kan du kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller kommunen@enkoping.se

Säker hantering
Vi är skyldiga att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Våra IT-system och även vår manuella hantering av uppgifter på papper ska uppfylla lagens krav på det här området. Det handlar om att obehöriga personer inte ska kunna komma åt uppgifterna. Till exempel ska inte personal som arbetar på en viss förskola kunna komma åt personuppgifter som rör barnen på en annan förskola.
Ibland får vi personuppgifter från dig exempelvis via e-post. Då gör vi en bedömning av om vi ska flytta uppgifterna till ett verksamhetssystem eller annan plats och radera e-posten efter det.

Känsliga personuppgifter
Vissa personuppgifter klassificeras som extra skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen. Det är till exempel uppgifter om en persons hälsotillstånd. Vi får bara hantera sådana personuppgifter när det är nödvändigt, till exempel då ett barn har behov av särskilt stöd i förskola eller skola. Känsliga personuppgifter omges av detaljerade rutiner och sparas bara där de behöver finnas för att den personal som är involverad i ärendet ska kunna ta del av uppgifterna.

Detaljerad beskrivning av personuppgiftshantering
Vi är skyldiga att kunna beskriva alla de personuppgiftshanteringar som utförs i våra verksamheter. Därför finns det en dokumentation kring alla hanteringar vi gör. Om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter i ett specifikt fall, till exempel i ett visst IT-system, kan du kontakta oss. Du gör det enklast genom vår e-postadress utbildningsforvaltning@enkoping.se

Personuppgiftsbiträden
I många fall hanteras personuppgifter i utbildningsförvaltningen även av utomstående aktörer. Det kan till exempel handla om IT-företag som sköter våra verksamhetssystem för elevregistrering. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar
Skolnämnden är personuppgiftsansvarig för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola.
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, yrkeshögskolan och andra vuxenutbildningar som anordnas i Enköpings kommun. Även för deltagare i arbetspraktik, extratjänster och anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten. Samt för nyanlända invånare som tagits emot genom integrationsenheten.
Om du vill komma i kontakt med de personuppgiftsansvariga är det enklast att kontakta kommunens kontaktcenter som nås på 0171-62 50 00 eller kommunen@enkoping.se

Information om dina egna personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller kommunen@enkoping.se

Om du är missnöjd
Du kan klaga över vår hantering av personuppgifter. Det gör du antingen hos oss som myndighet eller hos Datainspektionen som har till uppgift att se till att dataskyddsförordningen följs i Sverige. Datainspektionens hemsida har adressen datainspektionen.se och deras e-postadress är datainspektionen@datainspektionen.se
Inom kommunen finns ett dataskyddsombud som ska se till att kommunens olika verksamheter följer lagen inom personuppgiftsområdet. Du kan få kontakt med dataskyddsombudet genom kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller e-postadress kommunen@enkoping.se

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Cykelturen imorgon 5/6

Hej!

Imorgon är det dags att testa våra benmuskler!

Vi planerar att cykla från skolan 8.20, de som vill och får för er föräldrar får cykla direkt till fånöbadet om man bor i närheten. Vi vill dock att ni föräldrar mailar oss och talar om att ert barn cyklar själv.

Vi kommer att ta med oss korv som vi grillar hemma hos Martina på grund av brandriskerna som finns nu. Vill man så får man gärna ta med eget fika.  En ryggsäck är att rekommendera. Från skolan blir det korv, festis och frukt.

Kolla gärna över barnens cyklar så att allt fungerar som det ska och att det finns luft i däcken😊 Alla ska ha hjälm när vi cyklar!

Vill man bada så tar man med sig badkläder, går att  byta om vid badplatsen. Vi kommer även att ta med kubb, frisbee och andra saker som vi kan roa oss med.

Har man ingen cykel så finns möjligheten att åka bil, alternativt om ni vill lämna era barn själva. Meddela oss detta isf.

Vi räknar med att spendera hela skoldagen vid badplatsen och vi siktar in oss på att vara tillbaka på skolan till 14.30.

I förra veckan pratade vi om hur man beter sig i trafiken och vi ser gärna att även ni lyfter det med era barn hemma.

Har ni funderingar så kontakta oss!


Prenumerera på nya blogginlägg

Friidrott

Klasskamp i friidrott!

Välkomna till Enavallen och avgörandet i vilken klass som är bäst på friidrott i Enköping

Vi kommer att mäta våra krafter i Längdhopp-Höjdhopp-60m-Kulstötning och stafett. Det går att få 1-4 poäng/elev i varje gren så det är viktigt att alla deltar.

Tisdag 29/5 årskurs 5/6

Torsdag 31/5 årskurs 4

Kostservice tillsammans med gymnasiesärskolan står för maten

Tävlingsstationerna bemannas av elever från Bergvretenskolans år 9 och klasslärare följer sin klass för att föra protokoll.

Totalt kommer 51 klasser och ca 1050 elever att delta.

Tävlingarna håller på från ca 09:00 till ca 13:30 och det kommer att gå bussar till och från de skolor som ligger långt bort.

Kom ihåg: Kläder efter väder, och om man vill en frukt eller något annat att fylla magen med mellan grenarna.

Naturligtvis är föräldrar, far-,morföräldrar och ännu äldre föräldrar välkomna att vara publik. Är man syskon, bekant, intresserad av friidrott, eller har någon annan bra anledning att komma så måste man också komma och ge sitt stöd!

Väl mött, må bästa klasser ta hem de fina (och stora) vandringspriserna!

Tävlingsdirektör

Mattias Hertz

Hummelstaskolan


Prenumerera på nya blogginlägg

V 21

V 21

Nu är det bara två veckor kvar av detta läsår!!!!

Eftersom vi nu håller på att slutföra de mesta av våra påbörjade arbeten, så kommer ingen rapport från respektive ämne.
Vi övar avslutningssånger och rapport från vår Naturskoledag med år 5 respektive besöket hos Viktor för år 6 kommer här på bloggen.

Nästa vecka:

Måndag den 28/5
Alla elever i år 5-6 ska till Nordiaskogen hela dagen för en ny Naturskoledag och denna gång ska vi lära oss om svenska träd och fornteknik. Eleverna behöver oömma kläder efter väder och ordentliga skor. De behöver även ha med sig en vattenflaska (vädret ser ut att bli toppen) och gärna frukt/smörgås och någon dryck att fylla på med under dagen. Lunch ordnar skolan med som vanligt. Vi kommer att laga mat ute i skogen.

Tisdag den 29/5
Alla elever i år 5-6 ska in till Enköping och Enavallen för att tävla i friidrott mot andra 5-6:or i kommunen. Vi åker buss till Enavallen och skolan ordnar med lunch, men det kan vara gott med en liten matsäck ändå. Kom ihåg vattenflaska, för det ser ut att bli en varm dag!
Se inlägg ”Friidrott” från vår idrottslärare Susanne.

Onsdag den 30/5
Vår kurator och skolpsykolog kommer ut i år 5-6 och håller i pubertetsinformation.

Torsdag den 31/5
Det är ingen idrott för år 5-6 eftersom Susanne är på friidrottsdag med år 4.

Tisdag den 5/6
Vi tänkte bege oss ut på en cykelutflykt till Fånöbadet. Vi blir borta hela dagen och skolan ordnar med lunch. Vi ber er kolla att ert barn har cykel som fungerar och hjälm så klart. Vi kommer att ha en trivseldag tillsammans med lite olika aktiviteter. Eleverna får gärna ta med sig badkläder och vattenflaskan behövs också.

Vi samlas på skolan på morgonen som vanligt och är hemma i tid till ev bussar. Är det någon elev som bor nära och får lov att cykla själv till Fånö, så ber vi er höra av er till respektive klasslärare. Kläder efter väder och bra skor att cykla i. Vill de, så får de ta med liten matsäck.

Onsdag den 6/6
Eleverna är lediga för att fira nationaldag

Torsdag den 7/6
Skolan ordnar avslutningslunch för eleverna i år 6 i matsalen kl 11.00. Några ur år 5 hjälper till att servera.

Kl 15.00 – 16.00 är det Öppet Hus för de vårdnadshavare i år 6 som vill titta på elevens Nationella prov. Vi träffas i klassrummet.

Fredag 8/6
Sista turen till S.t Ilian för år 6.

Måndag 11/6
Skolavslutning. Vi har skrivit om detta i förra veckobrevet och det kommer mer info senare.

Vi hoppas att ni får en trevlig helg!


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev vecka 20

Veckobrev vecka 20

Nu är det inte många veckor kvar på detta läsår, men vi fortsätter vårt intensiva arbete fram till skolavslutningen. Vi har ju haft en otrolig vår med en värme som suger mycket energfi av eleverna. Men trots det så har de jobbat fantastiskt bra och klarat av både nationella prov och prov i svenska och NO. Det är bra om de har med sig vattenflaskor till skolan, så de kan fylla på med vätska under dagarna.

Under veckan har vi arbetat med följande:

Matematik: År 5 arbetar med decimaltal och de fyra räknesätten. År 6 arbetar vidare med olika områden utifrån resultatet av nationella proven.

Svenska: Inom svenskan fortsätter vi att arbeta med att skriva texter, grammatik och stavning. De har också fått arbeta digitalt med att göra småböcker och profiler/presentationer som ska kunna användas i CV/bloggar m m. Vi fortsätter med ”min lägenhet”. De flesta har nu inrett och gjort en budget för inredning och nu arbetar de med att göra budget och planera sina förbrukningsartiklar.

Engelska: Vi fortsätter att jobba med läsförståelse, hörförståelse och att skriver texter. Eleverna tittar även på Goal, en engelsk serie. Vi arbetar även en del grammatiskt. Vi ser gärna att ni hemma tittar på filmer/serier med både engelskt tal och text för att öva upp hörförståelsen.

NO: I veckan har eleverna fått skriva prov inom olika områden, denna vecka var det kemi och fysik. I nästa vecka är det biologi och teknik.

SO: Eleverna håller nu på att redovisa sina fina faktaböcker om upptäcktsresande och även ett område som vi kallar ”sociala skyddsnät” som de ska presentera med ett bildspel. Det handlar om ex elevhälsa, ungdomsmottagning, skyddat boende, socialtjänsten, tjej – och killjourer, BUP m m. Vi har även påbörjat ett arbete kring demokrati och Sveriges grundlagar.

Slöjd: De som är klara med pallarna har påbörjat arbete med värmekuddar.

Elevens val: Martina fortsätter med hemkunskap och Kicki fortsätter att arbeta med elevernas teaterföreställning.

SYV: Eleverna har fått har lära sig om motivation, anteckningsteknik, hur man förbereder sig inför prov och hur man använder lektionen på ett smartare sätt. Vi har diskuterat tillsammans.

Utvärdering: Eleverna utvärderar varje vecka och då reflekterar de över vad de lärt sig, hur de lärt sig, om något varit svårt/lätt och hur det fungerat med kamraterna.

Musik: De har övat på sina sånger som de sjunga på avslutningen. De har fått texterna med sig hem så påminn dem gärna om att öva.

Övrig information

Måndag 21 maj

Några av våra år 5 har anmält sig som frivilliga att hjälpa till på friidrottsdagen för år f-2 på skolan. Aktiviteten pågår på förmiddagen och eleverna har fått information om detta att ta med sig hem.

Onsdag 23 maj
Naturskolan kommer på besök till oss och vi ska vara i Nordiaskogen hela dagen. Vi kommer även att laga vår egen lunch ute. Eleverna behöver ta med sig vattenflaska, ev frukt och kläder efter väder. Detta gäller bara för årskurs 5.

Torsdag 24 maj
Eleverna i år 6 är bjudna till Viktor för en liten avslutningsdag av sin tid på Grillbyskolan. Eleverna åker från skolan kl 08.30 och kommer tillbaka till ca 14.15. Skolan ordnar med lunch.
Oscar/Kicki kommer att följa med eleverna dit och Martina/Michelle är kvar med år 5 i skolan.

Torsdag den 7 juni
Vi har öppet hus för de föräldrar i år 6 som vill komma och titta på era barns Nationella Prov. Ni är välkomna kl 15.00 – 16.00

Skolavslutning 11 juni
Grillbyskolans skolavslutning kommer att ske måndag den 11 juni. Kl 17.30 bjuds eleverna in till klassrummet och övriga är välkomna till planen framför trappan till gamla skolhuset. Programmet börjar kl 18.00 och när det är slut, så träffas de som vill i Kråkan för lite fika. Alla tara med egen fikakorg. Inbjudan kommer.

 

 

Vi hoppas att ni får en trevlig pingsthelg!


Prenumerera på nya blogginlägg

Till föräldrar i åk 6

KLASSMÖTE

Klassmöte för blivande åk 7 på S:t Iliansskolan tisdag den 29 maj 2018 klockan 18.00-19.00.

Du och dina föräldrar är välkomna på klassmöte där ni får träffa den nya klassen och blivande mentorer.

 Vi börjar i matsalen med kort presentation av arbetslaget och upprop. Sedan följer respektive klass med sina mentorer till hemklassrummet där mentorerna berättar om det kommande läsåret.

Välkomna!

Elaine Westerberg och Arbetslag I

Elaine Westerberg, rektor

0171-627 100

elaine.westerberg@enkoping.se

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Välkomna till vår blogg! Vi som bloggar är elever och personal från åk 4-6 på Grillbyskolan